การตรวจสอบประวัติศาสตร์ของยุคหิน

การตรวจสอบประวัติศาสตร์ของยุคหิน  งานเสียต่างๆของแต่ละยุคแต่ละสมัยมีลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นต่างๆการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆจะนำเราไปสู่รูปแบบหรือแม้แต่เส้นโครงสร้างทางการทำงานต่างๆในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานต่างๆ

ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นนี้ช่วยผู้คนสามารถเข้าถึงประวัติศาสตร์ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นแต่ละยุคแต่ละสมัย ยุคหินอีกหนึ่งถูกที่ค่อนข้างเลื่องลือและถูกจารึกทางประวัติศาสตร์ ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมีการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆยุคหินจะถูกแบ่งเป็น 3 ยุคใหญ่เนื้อคือ

ยุคหินเก่า ช่วงนั้นงานประติมากรรมต่างๆคือภาพนูนต่ำลอยตัวสูงสันนิษฐานได้ว่า มนุษย์ยุคหินเก่านั้นมีความสามารถในการวาดภาพระบายสีหรือแม้จะเป็นการแกะสลักลวดลายต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆเหล่านี้ถูกปนและถูกแสดงให้เห็นถึงภาพเขียนการแกะสลักต่างๆมากมายเครื่องปั้นดินเผาหรือ เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหิน งานสัตว์ งาช้าง กระดูกสัตว์ เขี้ยวสัตว์ต่างๆ งานแกะสลักรองต่างๆหรือแม้จะเป็นการสร้างรูปแบบทั้งความชำนาญในการทำงานขูดร่องให้มีความลึกและมีความสวยงามต่างๆในยุคสมัยใด เช่นเดียวกับนี่คือจุดเริ่มต้นของงานศิลปะในยุคหิน

ยุคหินกลาง ยุคนี้จะเป็นลักษณะของงานประติมากรรมที่ไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากนักถูกถ่ายทอดมาจากยุคแรกและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ยุคหินกลางต่างๆเหล่านี้เริ่มมีการทำการเกษตรค่อนข้างมากนะเสื้อผ้าของยุคหินเก่าก็จึงเสื่อมถอย รวมถึงงานศิลปะต่างๆจากยุคหินเก่าเองก็เช่นเดียวกันที่มีความเสื่อมลักษณะลงคุณค่าก็ถูกย่อยค่าลงไปด้วยนี่คือการเปรียบเทียบของลักษณะของยุคหินเก่าและยุคหินกลาง

มาจนถึงยุคที่ 3 ได้คือยุคหินใหม่ เป็นระยะสุดท้ายของยุคหินที่ถูกงานประติมากรรมต่างๆมนุษย์เริ่มมีการพัฒนาความเป็นอยู่ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นมีการสร้างสังคมหรือแม้สิ่งเป็นการแบ่งหน้าที่ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานล่าสัตว์ต่างๆ งานเย็บปักถักร้อยหรือแม่จะไปงานเลี้ยงสัตว์ฟาร์มนางสาววิวัฒนาการต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยผู้คนสามารถทำการเกษตรที่เพิ่มขึ้น สร้างสิ่งเคารพบูชาหรือ Messenger ความเชื่อต่างๆทางด้านพระเจ้าในยุคนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายคนข้างมากงานประติมากรรมต่างๆก็ค่อนข้างเยอะมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภาชนะต่างๆในการใช้ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นอนุสาวรีย์หิน ซึ่งในยุคปัจจุบันก็ยังมีอยู่ 

นี่เองจะเป็นการตรวจสอบของประวัติศาสตร์ทางด้านยุคหินต่างๆที่มีความสำคัญเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งสิ้นเพราะแต่ละยุคสมัยมีการพัฒนางานศิลปะที่ค่อนข้างแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อของบุคคลหรือแม้แต่จะมีความคิดต่างๆที่ไม่ทำเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยผู้คนสามารถพัฒนาทางด้านความคิดหรือสร้างสรรค์ผลงานแนวคิดต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น

 

 

สนับสนุนโดย    คาสิโน ปอยเปต

Comments are closed.

Post Navigation