วัฒนธรรมกับงานศิลปะ

วัฒนธรรมกับงานศิลปะ เรื่องราวของการพัฒนาโครงสร้างผลงานและประติมากรรมเมื่อพูดถึงประติมากรรมเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของประติมากรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่พบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือในยุคหินยุคหินเป็นจุดเริ่มต้นของนักโบราณคดียุคแรก ๆ ตั้งแต่ 30,000 ถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลและในสมัยก่อนก็จินตนาการถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้น .. ผลงานทางประวัติศาสตร์สามารถแสดงให้เห็นถึงชีวิตของผู้คนในยุคต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานหรือการกระตุ้นงานเหล่านี้ วัฒนธรรมจีนมีผลต่องานศิลปะโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการทำงานของจิตรกรต่างๆในรูปแบบในการถ่ายทอดหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะงานโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลักษณะการต่างๆมีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นในส่วนของ ทำงานต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงผลงานของมนุษย์ที่มีรูปแบบเนื้อหาหรือเรื่องราวในการทำงานที่ได้นำไปทำให้มนุษย์ในส่วนการทำงานต่างๆมีการถ่ายทอดรูปแบบทางความคิดออกมาที่มากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทางรูปร่างส่วนต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของโครงสร้างในการทำงานจึงทำให้รูปแบบของสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมานี้มีส่วนให้น่าจดจำโดยสังเกตที่เพิ่มมากขึ้นแม้แต่การขูดขีดให้เกิดโรคใดก็เรียกว่างานศิลปะแล้ว สิ่งใดที่สามารถถ่ายทอดทางความคิดความรู้สึกหรือเรื่องราวต่างๆ รูปแบบของผลงานต่างๆในปัจจุบันจึงมีลักษณะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตรงหน้าต่างๆ

โดยเฉพาะในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่รูปแบบของการทำงานต่างๆค่อนข้างมีความอิสระมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเขียนบนฝ่ากำแพง รูปแบบในการแกะสลักหินต่างๆหรือแม้แต่ใช้วัสดุอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไม้ ก้อนหิน ดิน รวมถึงวัสดุต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติ รูปแบบต่างๆที่มนุษย์ยุคก่อนนั้นเริ่มมีการพัฒนาในส่วนงานศิลปะที่ถูกนักโบราณคดีค้นพบนั้นเป็นงานประติมากรรมในส่วนของมนุษย์ยุคถ้ำค่อนข้างเยอะที่ปะปนกันอยู่ในยุคสมัยต่างๆและถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

การแกะสลักของงานศิลปะในยุคก่อนนั้นจะเน้นงานประติมากรรมนูนต่ำ ภาพประติมากรรมที่มีชื่อเสียงอย่างมากด้วยคือรูปวีนัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ พบในเขตออสเตรเลียงานประติมากรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนั้นถูกถ่ายทอดออกมาเป็นลักษณะงานที่เห็นชัดเป็นสัดส่วนรูปร่างและลักษณะของผู้คนที่ถูกถ่ายทอดอย่างซื่อตรงอย่างไรก็ตามด้วยยุคนั้นเป็นยุคที่มีวัสดุธรรมชาติค่อนข้างเยอะ

ไม่ว่าจะเป็นหินแกรนิคเห็น หินบะซอลต์ รูปแบบของงานแกะสลักหรืองานประติมากรรมนูนต่ำนี้จึงเป็นเส้นลักษณะที่มีความคมชัดและมีลักษณะที่สามารถเห็นได้โดยรายละเอียดต่างๆได้ถูกทำขึ้นมาอย่างปราณีตในรูปแบบต่างๆ ในส่วนของรูปแบบของงานเซลล์ต่างๆเหล่านี้

ยังคงมีการจัดแสดงอยู่ในสถานที่ต่างๆเป็นส่วนของความสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคสมัยต่างๆที่มีลักษณะของงานที่ต่างไปในส่วนของวัฒนธรรมงานศิลปะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นในส่วนของการใช้สื่อดิจิตอลต่างๆเข้ามาพัฒนางาน 

 

สนับสนุนโดย    UFABET เว็บตรง

Comments are closed.

Post Navigation