องค์ประกอบภาพนั้นถือว่าจำเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ภาพนั้นเกิดความสมดุลและสวยงาม การจัดองค์ประกอบภาพนั้นไม่เพียงแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับช่างภาพเท่านั้นแต่ในยุคปัจจุบันการถ่ายภาพถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก การจัดองค์ประกอบจึงถือได้ว่ามีประโยชน์และเป้นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆคนที่ชื่นชอบและกำลังเรียนรู้ในการถ่ายภาพ เพื่อให้การถ่ายภาพนั้นสนุกและสวยงามมากขึ้น

การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายนั้นคือการจัดวางวัตถุต่างๆในภาพที่เราต้องการจะถ่ายนั้นให้อยู่ในกรอบที่เรากำหนดซึ่งเมื่อมีการจัดองค์ประกอบนั้นภาพที่เราจะถ่ายจะกลายเป็นภาพที่ดูศิลปะและสวยงามได้เลยในทันทีเหตุผลที่การจัดองค์ปรพกอบภาพนั้นมีความสำคัญก็เพราะว่าสิ่งนี้แสดงถึงความตั้งใจในการถ่ายภาพ ไม่ใช่เพียงการมีกล้องและก็หยิบขึ้นมาถ่าย

เพื่อให้ผ่านไปๆเท่านั้น ซึ่งแน่นนอก็อาจจะสามารถทำได้แต่บอกเลยว่าภาพที่เราตั้งใจถ่ายและมีการจัดองค์ประกอบนั้นจะมีความสวยงามมากกว่าภาพถ่ายที่เรานั้นไม่ได้ตั้งใจแน่นอนและยังเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับภาพถ่ายนั้นด้วย

หลักการสำหรับการจัดวางองคืประกอบภาพนั้น หลักการแรกที่สำคัยก็คือหลักการการวางจุดสนสิ่งนี้จะเป้นความตั้งใจที่เรานั้นจะให้วุตถุใดวัตถุหนึ่งในภาพนั้นมีความเด่นชัดและสามารถดึงดูกความสนใจจากผู้ชมได้ ยกตังอย่างเช่น สิ่งของที่เราต้องการให้เด่นชัด คน หรือ ดอกไม้เป็นต้น ถ้าหากต้องการให้อะไรเด่นชัดก็วางสิ่งที่น่าสนใจให้อยู่ในจุดสนใจนั่นเอง โดยจุดสนใจนั้นจะต้องอยู่ในจุดที่แสดงอารมร์และความน่าสนใจได้อย่างเด่นชัดให้ผู้ชมนั้นสามารถรับรู้ได้ว่าเรานั้นต้องการที่จะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับภาพถ่ายภาพนี้

กฎสามส่วน ถือว่าเป็นกฎขั้นพื้นฐานสำหรับการถ่ายรูปเลยก็ว่าได้ กฎนี้นั้นก็คือการวางตำแหน่งของภาพหรือสิ่งที่ต้องการจะถ่ายให้อยู่ในส่วน2ต่อสาม ทั้งในลักษณะการถ่ายแนวตั้งและการถ่ายแบบแนวนอนและจุดสนใจของภาพนั้นจะต้องอยู่ระหว่างแนวเส้น1และสามของพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายทะเล

ถ้าหากจะถ่ายโดยใช้กฎสามส่วนนี้นั้นก็จะแบ่งได้โดย ท้องฟ้าและพื้นดินจะถูกแบ่งสัดส่วนโดยมีพื้นดิน1ส่วนต่อท้องฟ้าสองส่วน เพื่อเป็นการเน้นให้ผูที่ชมนั้นได้รับรู้ถึงความสวยงามของท้องฟ้าที่ผู้ถ่ายต้องการจะสื่อออกไปนั่นเอง และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือ จุดตัดเก้าช่องเป็นการเกิดจุดตัดสี่จุด

และถ้าหากต้องการให้ภาพถ่ายของเรานั้นมีความน่าสนใจการใช้จุดตัด9ช่องไปวางบนสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายก็จะเป็นการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งก็สามารถจะไปวางไว้บนส่วนใดของภาพถ่ายก็ได้โดยที่ภาพถ่ายนั้นจะต้องทับจุดตัดจุดใดจุดหนึ่ง และนี่ก้เป็นองค์ประกอบในการถ่ายภาพง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในการถ่ายรูปในชีวิตประจำวันได้

 

 

ขอบคุณ   จีคลับ คาสิโน   ที่ให้การสนับสนุน

Comments are closed.

Post Navigation