สถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่โบราณกาลที่บรรพบุรุษของไทยเป็นผู้สร้าง
ผู้วิจิตรศิลป์ในการออกแบบดังกล่าวให้งดงาม และอนุรักษ์ไว้ ถ้าไม่มีมนุษย์ผู้สร้าง สถาปัตยกรรมไทยก็คงไม่อาจดำรงมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

สถาปัตยกรรมไทย คือ ศิลปะในการก่อสร้างของประเทศไทย เช่น อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วัง เป็นต้น
ซึ่งสถาปัตยกรรมก็จะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์และคตินิยมของแต่ละท้องถิ่น สถาปัตยกรรมไทยอยู่คู่กับคนไทยมากว่า 4,000 ปี กล่าวคือตั้งแต่ที่คนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐาน รกรากในประเทศไทยสถาปัตยกรรมไทยก็เริ่มเกิดขึ้น คนไทยในสมัยก่อนเป็นผู้ก่อสร้างสถาปัตยกรรมเหล่านี้จากความต้องมีที่อยู่อาศัย โดยการออกแบบคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศเป็นส่วนใหญ่ นับว่าเป็นการแสดงฝีมือของบรรพบุรุษไทยเลยก็ว่าได้ สถาปัตยกรรมที่เห็นได้หลักๆเลยมีอยู่ 2 ประเภท คือ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา

1.สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน ตำหนัก วังและพระราชวัง เป็นต้น 

1.1 เรือน เป็นที่อยู่อาศัยของสามัญชนในสมัยก่อน มักสร้างจากไม้หรือปูน เรือนไม้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

-เรือนเครื่องผูก ซึ่งเรือนที่สร้างจากไม้ไผ่ หลังคาเรือนมุงด้วยใบจาก หญ้าคา หรือใบไม้  

-เรือนเครื่องสับ เป็นไม้จริง มีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะใช้ไม้ที่แตกต่างกันไป ส่วนหลังคาของเรือนสับจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผา พื้นและฝาของเรือนก็สร้างจากไม้ คนในสมัยก่อนมักนิยมสร้างเรือนไม้ชั้นเดียว มีใต้ถุนสูง   หลังคาเป็นทรงจั่วเอียงลาดชัน  

และในปัจจุบันเรือนก็เปรียบได้กับบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนทั่วไป แม้คนสมัยใหม่จะมีการออกแบบบ้านให้เป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นขึ้นแต่ก็ยังพอมีคนสร้างเรือนไม้ให้เห็นอยู่บ้าง 

1.2 ตำหนัก และวัง เป็นที่อยู่อาศัยและที่ประทับของชนชั้นสูง พระราชวงศ์  พระบรมวงศานุวงศ์ หรือที่ประทับชั้นรองของพระมหากษัตริย์ , พระราชวัง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ , พระที่นั่ง เป็นอาคารที่มีห้องท้องพระโรงไว้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สำหรับออกว่าราชการ หรือทำกิจการต่างๆ

  1. สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องศาสนา ส่วนใหญ่เป็นวัดหรือบริเวณต่างๆที่อยู่ภายในวัด ประกอบไปด้วย โบสถ์ เป็นที่กระทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ , วิหาร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป และอาจมีการกระทำสังฆกรรมด้วย , กุฏิ เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร , หอไตร  เป็นที่เก็บรวบรวมพระไตรปิฎกและคัมภีร์ ทางศาสนา , เมรุ เป็นที่ใช้ประกอบพิธีเผาศพ , หอระฆังหรือหอกลอง เป็นที่เก็บระฆังหรือกลองที่ใช้สำหรับตีบอกเวลา หรือเรียกรวมตัวชาวบ้าน , สถูป หรือ เจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 

สถาปัตยกรรมไทยค่อนข้างมีเอกลักษณ์และความสวยงามมาก ปัจจุบันยังมีสถาปัตยกรรมให้เห็นอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นจากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม โดยเฉพาะในชนบทจะมีสถาปัตยกรรมเหล่านี้ที่ค่อนข้างมากกว่าในเมือง สถาปัตยกรรมเหล่านี้ทำให้เห็นถึงฝีมือของบรรพบุรุษไทยที่ถูกสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร Gclub

Comments are closed.

Post Navigation