ความยิ่งใหญ่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชที่เรานั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือพระมหากษัตริย์องค์ที่๙ของไทยที่เรานั้นมักจะเรียกท่านว่าในหลวงหรือคุ้นชินกันในรัชกาลที่๙นั่นเอง อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในเหตุการณืครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นจุดกำเนิดครั้งใหญ่ในเรื่องของงานศิลปะด้วยการสร้างสเมรุมาศที่มีความยิ่งใหญ่

เป็นสิ่งที่ถูกจำลองขึ้นมาประหนึ่งเขาพระสุเมรที่ได้มีการรวบรวมความสวยงาม ความวิจิตรตระการตาของหลายหลายศาสตร์ที่รวมกันมาไว้ในผลงานเพียงหนึ่งเดียว เรื่องราวที่มีการสร้างสรรค์และมาเรียงร้อยล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องราสเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริของพระองค์ทั้งสิ้น ได้มีการนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานในแต่ละส่วนโดยการจัดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหล่านี้นั้นก็ถูกนำมาจัดวางรอบๆ พระราชพิธีทั้งหมด

งานสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการสร้างสรรค์ทางด้านงานประติมากรรมเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมนักประติมากรรมและช่างประติมากรรมต่างๆมากมายจากทั่วประเทศและที่มีฝีมือในด้านงานประติมากรรมมาร่วมสร้างสรรค์ความสวยงามในงานมรายิ่งใหญ่และถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยทีเดียว ทุกคนล้วนช่วยกันในการสร้างสรรคืเพื่อให้ผลงานในครั้งนี้นั้นได้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสวยงามและมีความสมพระเกียรติที่ของพระองค์ที่สุดและยังเป็นการสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยอีกด้วย

โดยในการเตรียมงาน วางแผนในการสร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรมนั้นก็จะมีการวงาตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานและกลุ่มงานต่างๆที่แต่ละคนนั้นมีความถนัด โดยผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของงานประติมากรรมนั้นก้จะเป็นส่วนที่ได้รับความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานด้านประติมากรรมในการประดับพระเมรนั้นให้ออกมาสวยงามอย่างที่สุด

ซึ่งงานที่นำมาสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานในครั้งนี้นั้นก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความสวยงามทางด้านประติมากรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรม ปราณีตศิลป์ด้วย ซึ่งงานศิลป์แต่ละประเภทนั้นก็จะมีการรับผิดชอบและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามของพระเมรุมาศนั่นเอง

งานประติมากรรมที่การสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามสมเกียรตินั้นก็จะเป็นงานประติมากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ที่มีการยึดความเชื่อในเรื่องของพญานาคที่นำมาเป็นต้นแบบในการวร้างสรรค์เป็นหลัก้พราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของน้ำและเป็นเหมือนสะพานสายรุ้งที่มีการเชื่อมต่อโลกมนุษย์และสวรรค์ตามความเชื่อโบราณนั่นเอง

ซึ่งการสร้างสรรค์นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและยิ่งใหญ่อย่างมาก การสร้างสรรค์ถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างสรรค์ที่สวยงามและมีความปราณีตที่สุด และทุกคนที่สร้างสรรค์และมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ในครั้งนั้น ก็ล้วนทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายนั้นอย่างเต็มที่และทุ่มเทกับการสร้างสรรค์อย่างมากที่สุด ทำให้สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของไทยในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างสวยงามและสมพระเกียรติสำหรับรัชกาลที่๙ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยอย่างที่สุด

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   sa gaming เข้าสู่ระบบ

Comments are closed.

Post Navigation