การจัดแสดงงานหรือของศิลปะต่างๆเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงงานต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นจัดแสดงงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือแม้แต่จะเป็นการจัดแสดงงานที่มีหัวข้อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนการเมือง การสะท้อนความเป็นอยู่ของผู้คน สภาพสังคม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างไรก็ตามที่คุณต้องการความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบงานหรือแม้แต่องค์กรอากาศก็มีส่วนอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนารูปแบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มันจะเป็นรูปวาดภาพเขียนต้องการหรือแม้แต่จะเป็นงานปฏิมากรรม อย่างไรก็ตามการพัฒนางานต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งผู้คนต่างให้ความสนใจในการถ่ายทอดความคิดถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมหรือแม้แต่จะเป็นการนำสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาพัฒนาอยู่ตลอด โดยเฉพาะศิลปะร่วมสมัยที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะในส่วนของงานศิลปะในยุคปัจจุบันที่มีการทำงานร่วมสมัยก่อนข้างเยอะการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในการพัฒนางานในตำแหน่งที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ทำรูปแบบในการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกคนต้องการความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการทำงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิต แปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันก็มีความรวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้น

จึงทำให้หอศิลปะและ Museum เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เมื่อมีงานศิลปะต่างๆลงก็ทำให้มีการชักจูงใจแก่ผู้ที่ต้องการเข้าไปเสพงานศิลปะหรือสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยในการพัฒนางานต่างๆจึงมีการพัฒนาจึงค่อนข้างเยอะ ก็ทำการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆและการพัฒนารูปแบบมีการพัฒนาอยู่เสมอทุกคนสามารถหาดูรูปงานศิลปะต่างๆมากขึ้น

จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ Museum หรือหอศิลปะการตอนนี้ยิ่งมีความสำคัญเพราะเมื่อผู้คนเข้ามาเสพสิ่งเหล่านี้มากๆก็จะต้องการเห็นของจริง นี่จึงทำให้ในยุคปัจจุบันมีการเติบโตทางด้านของศิลปะสถานที่ดูแคลอรี่ในการจัดแสดงงานศิลปะต่างๆก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างมาก รูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบงานศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

การพัฒนางานการฟื้นฟูงานใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างผลงานใหม่ๆในยุคปัจจุบันก็มีความรวดเร็วที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมี Social Media มาการส่งต่อแนวคิดหรือว่าการแสดงออกทางด้านความรู้สึกต่างๆก็มีช่องทางที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในช่วงยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงาน

และการใช้ชีวิตของผู้คนการพัฒนาอยู่เสมอทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนางานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทํางานที่ดีมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันการพัฒนางานหนักขนาดนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   gclub slot เล่นผ่านเว็บ

กรีกและโรมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองและปูในงานศิลปะโดยมากอย่างไรก็ตามในยุคนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีการศึกษาปฏิมากรรมหรือว่างานศิลปะในยุคนั้นๆ ในยุคนั้นถือว่าปฏิมากรรมรูปแกะสลักนูนต่ำได้รับความนิยมอย่างมากอนุสาวรีย์ต่างๆ มีการสร้างเช่นเดียวกันเพราะมาจากความเชื่อการพัฒนางาน

หากเรามองย้อนกลับไปผู้คนต่างๆมีความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางการอยู่อาศัยหรือแม้แต่จะไปสังคม ที่มีอิทธิพลแตกต่างกันออกไปการศึกษาและการพัฒนางานต่างๆได้มีสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนางานศิลปะเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผู้คนในยุคสมัยโรมันและยุคกี่ก็มีการพัฒนางานศิลปะออกมามากมายเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามแนวคิดทางความเชื่อหรือว่าศาสนา รวมถึงยังมีในส่วนของการเมืองต่อได้ถูกถ่ายทอดลงบนงานศิลปะชลมารคงานแกะสลักงานปั้นประติมากรรม ไม่ว่าจะเป็นในยุคที่มีนักรบเป็นจำนวนมากหรือวีรชนเป็นจำนวนมากในการสู้ศึกสงครามเมื่อได้รับชัยชนะหรือชื่อเสียงต่างๆก็จะถูกสร้างเป็นงานศิลปะพิจารณาจากบุคคล ต่างๆให้ความศรัทธาในรูปของบุคคล

การพัฒนางานศิลปะต่างๆมีการพัฒนาเช่นเดี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและการเมือง ผู้คนต้องการความสนใจในการเข้ามาศึกษางานและการพัฒนางานยุคสมัยของศิลปะในยุคกรีกและโรมันมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่ามีความต่างกันเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรายละเอียด หรือว่าในส่วนของลักษณะของงานซึ่งบุคคลต่างๆได้รับอิทธิพลมาจากชาว อีทรัสครัน  และยุคกรีก นี่ถึงแสดงให้เห็นว่า แสดงให้เห็นว่า 2 ยุคสมัยมีความเกี่ยวเนื่องกัน

ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะทางด้านประติมากรรมหรือความงดงามทางศิลปะของโรมันและจุดต่างๆเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาขยายและเทิดทูนอาณาจักรของตัวเองงานศิลปะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่สร้างรากฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานภาพแกะสลักต่างๆผู้คนต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการศึกษาเกี่ยวกับภาพปั้นและงานต่างๆ

ที่ถูกผลิตออกมาอย่างไรก็ตามงานศิลปะต่างๆก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์และยุคกรีกและโรมันก็เป็นอีกหนึ่งยุคสมัยที่มีความร่วมมือในงานศิลปะเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการปกครองต่างๆก็มีการพัฒนางานศิลปะมีการนำสืบว่าต่างๆมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาหรือทางการเมือง

ทุกคนต่างมีความต้องการในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆก็สามารถใส่ในงานศิลปะเป็นจำนวนมากได้นี่เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่แต่ละยุคสมัยมีการจัดแสดงงานศิลปะจำนวนมากให้ผู้คนได้รับรู้หรือสามารถเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่งานศิลปะต่างๆได้มีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะ

ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักในหิน ขี้ผึ้ง ดินเผา ดีมีการแกะสลักต่างๆ อย่างไรก็ตามแต่อยู่แต่สมัยงานศิลปะของกรีกและโรมันก็มีการพัฒนาด้านข้างเยอะและมีการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงยุคปัจจุบันที่มีการศึกษาและหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นได้พัฒนางานในยุคปัจจุบัน 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   gclub

ศิลปะเป็นสิ่งที่กล่อมเกลาจิตใจผู้คนมาเป็นระยะเวลานานผู้คนต่างให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้แต่จะเป็นการเสพเพื่อสุนทรียภาพในชีวิต ในยุคปัจจุบันมีสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปะค่อนข้างเยอะเพราะในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านศิลปะรวมถึงยังมีในส่วนของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนต่างๆ

อย่างไรก็ตามศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการใช้ชีวิตของผู้คนตามสถานที่ต่างๆเป็นอย่างไรได้บ้าง นี่จึงทำให้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากกับการใช้ชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาต่างๆ

 

สามารถเห็นได้ชัดว่าจิตรกรหรือว่าศิลปินต่างๆให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะทางด้านต่างๆเพื่อพัฒนางานต่างๆเพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สาเหตุเป็นเพราะว่าศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรม ภาพพิมพ์ภาพเขียน หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของชิ้นงานต่างๆ

ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่ลักษณะของงานศิลปะต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงข้างเยอะเป็นในส่วนของผลงานเพลง เครื่องดนตรี รวมถึงมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมาย

อย่างไรก็ตามนี้ถึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนจำเป็นจะต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะต่างๆโดยเฉพาะประติมากรรมของศิลปะ ส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งการศึกษาร่องรอยหรือประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นช่วยบ่งบอกได้ว่าผู้คนตามยุคสมัยนั้นมีการใช้ชีวิตอย่างไร หรือวิถีชีวิตรวมถึงสามารถรับทราบได้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆได้ง่ายมาก

ยกตัวอย่างเช่นตามวัดหรือโบสถ์ในประเทศไทย ที่มีการวาดภาพปฏิมากรรมหรือภาพจิตรกรรมเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นวรรณคดีรวมทั้งยังมีในส่วนของลักษณะสำคัญอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปกรรมสมัยต่างๆได้ถูกจัดแสดงหรือทิ้งร่องรอยตามงานศิลปะหรือตามสถานที่สถาปัตยกรรมต่างๆ

ในยุคปัจจุบันมีสถานที่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์ รวมทั้งยังมีในส่วนของ Museum ต่างๆที่จัดแสดงงานศิลปะอย่างไรก็ตามที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การบ่งบอกถึงวัฒนธรรมผู้คนสามารถศึกษาได้ผ่านงานต่างๆ

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจอย่างมากในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงหรือการค้นหาข้อมูลต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งยังมีในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงประวัติศาสตร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านการพัฒนาการทำงานต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนหรือว่าการศึกษางานต่างๆช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมต่างๆมากขึ้น 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  gclubฟรี500

ยุคไบเซนไทน์เป็นยุคที่มีความเติบโตทางด้านศิลปะค่อนข้างเยอะ อย่างที่รู้กันว่าในยุคนี้มียุคที่เกี่ยวเนื่องจากศาสนาของคริสเตียน ศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากการถ่ายทอดของโรมัน การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยต่างๆ มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนต่างๆจึงมีความต้องการการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ใช่เพียงแต่ถูกเขียนหรือถูกส่งต่อจากลักษณะเป็นสำนักงานศิลปะจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่ง

ที่ช่วยผู้คนสามารถเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆ ส่งผลกับผู้คนโดยตรงเพราะผู้คนต่างๆมีการรับรู้เรื่องราว แม้แต่จะเป็นเข้าใจกิจกรรมหรือความคิดความอ่านของศิลปินในยุคต่างๆ ศิลปินคือผู้ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม ความคิด หรือแม้แต่จะเป็นการเมือง ผ่านช่องทางต่างๆ

และงานศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนสามารถส่งต่อเรื่องราวไม่ว่าจะเป็น สำนักงานปฏิมากรรมหรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะต่างๆ ตลอดจนงานมัณฑนศิลป์ที่มีความร่วมมืออย่างมากโดยเฉพาะในยุคไบเซนไทน์ ที่มีการพัฒนาของการตกแต่งงานศิลปะต่างๆรวมทั้งมัณฑนศิลป์การออกแบบลวดลายต่างๆ

สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น รูปเรขาคณิต การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆการสร้างสรรค์ศิลปะโดยอาศัยในส่วนของศรัทธาของผู้คน รวมทั้งยังมีเทคโนโลยีหรือว่าการสร้างอุปกรณ์ในการในการทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น แบ่งยุคสมัยต่างๆทำให้มีการส่งต่อไม่ว่าจะเป็นงาน ทัศนคติ ความเชื่อ ความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันทุกคนต่างมีความต้องการในการเสพสื่อต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโดยแม้จะเป็นการเมืองก็ยังส่งผลกับงานศิลปะ เนื่องด้วยเสียงพิณที่อยู่ในยุคนั้นมีความต้องการในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเรียนรู้ซึ่งมีส่วนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นการพัฒนารูปแบบงานต่างๆ อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนมีความต้องการในการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ

และยุคไบเซนไทน์ก็เป็นอีกหนึ่งยุคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ซึ่งมีการส่งต่อเรื่องราวต่างๆรวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการทำงาน

นี่เองจะเป็นส่วนสำคัญที่ในยุคปัจจุบันผู้คนยังมีการศึกษาเรื่องราวต่างๆผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือแม้แต่จะเป็นคอร์สการเรียนการสอนต่างๆ ผู้คนต่างๆมีการปรับรูปแบบในการใช้ชีวิตโดยอาศัยในส่วนของเรื่องราวในอดีตเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโลก ศิลปะจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ

หรือแม้แต่จะเป็นทางด้านความคิด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ รวมทั้งการเรียนรู้มุมมองต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งๆยุคไบเซนไทน์เป็นยุคที่มีประติมากรรมหรือศิลปะต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ

 

 

สนับสนุนโดย  Gclub Slot

 

ศิลปะคือสิ่งที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้คนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือแม้จะเป็นการพัฒนารูปแบบในการทำงานของศิลปินในยุคปัจจุบัน ที่มีความต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวใดๆก็ตามในยุคปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศิลปะร่วมสมัยเป็นหนึ่งสิ่งที่มีการพัฒนาอยู่เสมออย่างไร

ก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การศึกษาศิลปะในยุคก่อนหรือแม้จะเป็นการสื่อสา ศิลปะในยุคปัจจุบัน เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยทำให้เข้าถึงทุกคนนะ ศิลปะหมายถึงการส่งต่อเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความรู้สึกหรือแม้แต่จะเป็น รูปแบบความคิดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นในยุคคริสเตียนเป็นยุคที่มีการเลี้ยงดูอย่างมากในสงครามที่เกี่ยวกับศาสนา หรือ Dark Age นั่นเอง

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมมีการแข่งขันกันของเมืองต่างๆในการแย่งชิงหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างศาสนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการทำลายคู่แข่ง และศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงศาสนาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สงครามศาสนาที่แพร่กระจายทำให้ผู้คนมีการทำสงครามอย่างกว้างขวาง นี่เองจะไม่สำคัญอย่างนี้ที่งานศิลปะต่างๆที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารในยุคนั้น

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงงานศิลปะในยุคใหม่มีการศึกษางานในยุคเดิมอย่างมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มี Academy มากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็น รูปแบบในยุคปัจจุบันที่มี Museum มากมายออกมาเพื่อรองรับประกันศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องราวต่างๆ

เพราะแต่ละยุคสมัยก็มีลักษณะในการทำงานที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นในยุคคลาสสิกอย่างยุคกรีกในยุคโรมันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านงานศิลปหัตถกรรม ผู้คนสามารถเข้าถึงงานต่างๆเหล่านั้นได้และนำมาปรับใช้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีการแสวงหารูปแบบในการทำงานที่ต่างไปนิดนึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผลงานของ จิตรกรต่างๆในยุคดั้งเดิมหรือยุบกันก่อนนั้นมีบทบาทอย่างมากในการที่ผู้คนในยุคปัจจุบันจำเป็นจะต้องมีการศึกษาประวัติศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงของงานหรือการพัฒนางานจัดการเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคุณค่าของงานประติมากรรมต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นผลงานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ข้างเยอะสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมาก รูปแบบในการสร้างงานของมนุษย์ค่อนข้างหลากหลายอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การเปลี่ยนแปลงโครง

สร้างในการทำงาน หรือการพัฒนาแนวคิดต่างๆเป็นส่วนที่ช่วยผู้ควรมีการพัฒนารูปแบบในการทำงานหรือถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความคิดได้ ศิลปะคือช่องทางหรือสะพานที่เชื่อมผู้คนเข้าหากันแต่สะพานเหล่านี้มีทางเดินที่ค่อนข้างหลากหลาย เปรียบเสมือนแนวคิดของศิลปินที่เปิดช่องแต่เพียงทางเดียวแต่ผู้คนสามารถคิดไปในช่องทางที่หลากหลายได้ 

 

ขอขอบคุณ  ufabet  ที่ให้การสนับสนุน

 

สถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่โบราณกาลที่บรรพบุรุษของไทยเป็นผู้สร้าง
ผู้วิจิตรศิลป์ในการออกแบบดังกล่าวให้งดงาม และอนุรักษ์ไว้ ถ้าไม่มีมนุษย์ผู้สร้าง สถาปัตยกรรมไทยก็คงไม่อาจดำรงมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

สถาปัตยกรรมไทย คือ ศิลปะในการก่อสร้างของประเทศไทย เช่น อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วัง เป็นต้น
ซึ่งสถาปัตยกรรมก็จะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์และคตินิยมของแต่ละท้องถิ่น สถาปัตยกรรมไทยอยู่คู่กับคนไทยมากว่า 4,000 ปี กล่าวคือตั้งแต่ที่คนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐาน รกรากในประเทศไทยสถาปัตยกรรมไทยก็เริ่มเกิดขึ้น คนไทยในสมัยก่อนเป็นผู้ก่อสร้างสถาปัตยกรรมเหล่านี้จากความต้องมีที่อยู่อาศัย โดยการออกแบบคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศเป็นส่วนใหญ่ นับว่าเป็นการแสดงฝีมือของบรรพบุรุษไทยเลยก็ว่าได้ สถาปัตยกรรมที่เห็นได้หลักๆเลยมีอยู่ 2 ประเภท คือ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา

1.สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน ตำหนัก วังและพระราชวัง เป็นต้น 

1.1 เรือน เป็นที่อยู่อาศัยของสามัญชนในสมัยก่อน มักสร้างจากไม้หรือปูน เรือนไม้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

-เรือนเครื่องผูก ซึ่งเรือนที่สร้างจากไม้ไผ่ หลังคาเรือนมุงด้วยใบจาก หญ้าคา หรือใบไม้  

-เรือนเครื่องสับ เป็นไม้จริง มีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะใช้ไม้ที่แตกต่างกันไป ส่วนหลังคาของเรือนสับจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผา พื้นและฝาของเรือนก็สร้างจากไม้ คนในสมัยก่อนมักนิยมสร้างเรือนไม้ชั้นเดียว มีใต้ถุนสูง   หลังคาเป็นทรงจั่วเอียงลาดชัน  

และในปัจจุบันเรือนก็เปรียบได้กับบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนทั่วไป แม้คนสมัยใหม่จะมีการออกแบบบ้านให้เป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นขึ้นแต่ก็ยังพอมีคนสร้างเรือนไม้ให้เห็นอยู่บ้าง 

1.2 ตำหนัก และวัง เป็นที่อยู่อาศัยและที่ประทับของชนชั้นสูง พระราชวงศ์  พระบรมวงศานุวงศ์ หรือที่ประทับชั้นรองของพระมหากษัตริย์ , พระราชวัง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ , พระที่นั่ง เป็นอาคารที่มีห้องท้องพระโรงไว้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สำหรับออกว่าราชการ หรือทำกิจการต่างๆ

  1. สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องศาสนา ส่วนใหญ่เป็นวัดหรือบริเวณต่างๆที่อยู่ภายในวัด ประกอบไปด้วย โบสถ์ เป็นที่กระทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ , วิหาร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป และอาจมีการกระทำสังฆกรรมด้วย , กุฏิ เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร , หอไตร  เป็นที่เก็บรวบรวมพระไตรปิฎกและคัมภีร์ ทางศาสนา , เมรุ เป็นที่ใช้ประกอบพิธีเผาศพ , หอระฆังหรือหอกลอง เป็นที่เก็บระฆังหรือกลองที่ใช้สำหรับตีบอกเวลา หรือเรียกรวมตัวชาวบ้าน , สถูป หรือ เจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 

สถาปัตยกรรมไทยค่อนข้างมีเอกลักษณ์และความสวยงามมาก ปัจจุบันยังมีสถาปัตยกรรมให้เห็นอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นจากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม โดยเฉพาะในชนบทจะมีสถาปัตยกรรมเหล่านี้ที่ค่อนข้างมากกว่าในเมือง สถาปัตยกรรมเหล่านี้ทำให้เห็นถึงฝีมือของบรรพบุรุษไทยที่ถูกสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร Gclub

ความยิ่งใหญ่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชที่เรานั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือพระมหากษัตริย์องค์ที่๙ของไทยที่เรานั้นมักจะเรียกท่านว่าในหลวงหรือคุ้นชินกันในรัชกาลที่๙นั่นเอง อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในเหตุการณืครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นจุดกำเนิดครั้งใหญ่ในเรื่องของงานศิลปะด้วยการสร้างสเมรุมาศที่มีความยิ่งใหญ่

เป็นสิ่งที่ถูกจำลองขึ้นมาประหนึ่งเขาพระสุเมรที่ได้มีการรวบรวมความสวยงาม ความวิจิตรตระการตาของหลายหลายศาสตร์ที่รวมกันมาไว้ในผลงานเพียงหนึ่งเดียว เรื่องราวที่มีการสร้างสรรค์และมาเรียงร้อยล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องราสเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริของพระองค์ทั้งสิ้น ได้มีการนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานในแต่ละส่วนโดยการจัดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหล่านี้นั้นก็ถูกนำมาจัดวางรอบๆ พระราชพิธีทั้งหมด

งานสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการสร้างสรรค์ทางด้านงานประติมากรรมเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมนักประติมากรรมและช่างประติมากรรมต่างๆมากมายจากทั่วประเทศและที่มีฝีมือในด้านงานประติมากรรมมาร่วมสร้างสรรค์ความสวยงามในงานมรายิ่งใหญ่และถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยทีเดียว ทุกคนล้วนช่วยกันในการสร้างสรรคืเพื่อให้ผลงานในครั้งนี้นั้นได้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสวยงามและมีความสมพระเกียรติที่ของพระองค์ที่สุดและยังเป็นการสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยอีกด้วย

โดยในการเตรียมงาน วางแผนในการสร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรมนั้นก็จะมีการวงาตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานและกลุ่มงานต่างๆที่แต่ละคนนั้นมีความถนัด โดยผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของงานประติมากรรมนั้นก้จะเป็นส่วนที่ได้รับความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานด้านประติมากรรมในการประดับพระเมรนั้นให้ออกมาสวยงามอย่างที่สุด

ซึ่งงานที่นำมาสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานในครั้งนี้นั้นก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความสวยงามทางด้านประติมากรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรม ปราณีตศิลป์ด้วย ซึ่งงานศิลป์แต่ละประเภทนั้นก็จะมีการรับผิดชอบและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามของพระเมรุมาศนั่นเอง

งานประติมากรรมที่การสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามสมเกียรตินั้นก็จะเป็นงานประติมากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ที่มีการยึดความเชื่อในเรื่องของพญานาคที่นำมาเป็นต้นแบบในการวร้างสรรค์เป็นหลัก้พราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของน้ำและเป็นเหมือนสะพานสายรุ้งที่มีการเชื่อมต่อโลกมนุษย์และสวรรค์ตามความเชื่อโบราณนั่นเอง

ซึ่งการสร้างสรรค์นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและยิ่งใหญ่อย่างมาก การสร้างสรรค์ถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างสรรค์ที่สวยงามและมีความปราณีตที่สุด และทุกคนที่สร้างสรรค์และมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ในครั้งนั้น ก็ล้วนทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายนั้นอย่างเต็มที่และทุ่มเทกับการสร้างสรรค์อย่างมากที่สุด ทำให้สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของไทยในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างสวยงามและสมพระเกียรติสำหรับรัชกาลที่๙ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยอย่างที่สุด

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   sa gaming เข้าสู่ระบบ

นี่คืออุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้เราได้ภาพที่ดีขึ้นในบางสถานการณ์ ที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนควรจะมีไว้ ประโยชน์ของมันนั้นมากมายยิ่งนัก แต่หลักๆก็เพียงแค่การให้แสงสว่าง แต่ว่าแสงสว่างนี่แหละที่เป็นเรื่องสำคัญของการถ่ายรูปยังไงล่ะ เจ้าไฟ LED นี้มีอยู่หลายแบบนะ ทั้งแบบที่เสียบบนหัวกล้องได้ เป็นแบบ Portable เล็กๆพกกันง่ายๆ ซึ่งจะเป็นตัวที่ผมจะแนะนำให้หากันมา ส่วนอีกแบบนั้นเป็นแบบบ้องใหญ่ๆ ที่เป็นเหมือนไฟสปอร์ตไลท์ ซึ่งนั้นนี้ขอไม่นับเป็นของในกระเป๋ากล้องนะ เพราะมันยัดไม่ได้แน่ๆ หนึ่ง อีกทั้งส่วนมากจะเป็นแบบเสียบหัวกล้องไม่ได้ ต้องยึดกับขาตั้งกล้องเพื่อความมั่นคงนั้นเอง

แล้วมันเอาไว้ทำอะไร ก็เอาไว้จัดแสงให้กับตัวแบบ ที่ต้องเป็นการเป็นงาน แบบจัดได้ Real Time เลย ซึ่งใช้งานต่างจากแฟลชนะอย่าเอาไปรวมกัน ส่วนแบบตัวเล็กๆ หรือว่าใหญ่แต่เป็นแผ่นสามารถติดหัวกล้องได้ อันนั้นเป็นการพกพอเพื่อแก้ขัดสำหรับคนที่ไม่ได้พกแฟลชนั้นเอง

เจ้าหัวไฟ LED นี้เป็นของที่ใช้แก้ขัดของจริงเลยนะ เพราะว่าใครก็ตามที่ต้องการเจ้าตัวนี้มาใช้ทดแทนแฟลชเลยนั้น เป็นไปไม่ได้เลย อย่างที่บอกไป ความสามารถของ LED Portable แบบนี้ ไม่ถึงขั้นทดแทนแฟลชได้อย่างแน่นอน เพราะว่าแฟลชรุ่นใหญ่ๆนั้นเป็นอะไรที่รุนแรงมาก ถ้าจะใช้เป็นไฟทดแทนละก็ เรียกว่าต้องมีเป็นสปอร์ตไลท์เลยล่ะ แล้วมันจะยิ่งตัวใหญ่แล้วก็ยิ่งลำบากในการพกพากว่าแฟลชอีกด้วย เพราะฉะนั้นอย่าคิดจะเอามาทดแทนแฟลช แต่มันให้แสงสว่างในยามที่เราต้องการมันพอได้นะ แบบว่ามืดไปจนทำให้ชัตเตอร์ต่ำ เราก็สามารถนำมาส่องได้

และจะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่บนหัวกล้องนะ เพราะมันก็ไม่ได้ Sync อะไรกับตัวกล้องเลย มันเป็นเพียงไฟเฉยๆเลยนี่แหละ ไม่ต้องห่วงเลย แต่ว่าเวลาที่เราใช้ติดบนหัวกล้องนั้นจะทำให้ทำหน้าที่ใช้แก้ขัดแทนแฟลชได้อยู่ในระยะประมาณ ไม่เกินสามเมตร มันจะอ่อนเกินไป เปรียบเทียบง่ายๆคือการใช้ไฟจากมือถือนั้นแหละ เพียงแต่มือถือนั้นมีแสงที่ไม่กว้าง

เจ้าตัว LED ขนาดที่พอเหมาะจะให้แสงที่ดีกว่า รวมทั้งประโยชน์ของมันที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพอีกด้วย เช่นการใช้แทนไฟฉายในการเดินในที่มืด และที่ผมชอบที่สุดคือ เอาไว้ให้แฟนผมใช้แต่งหน้า ใช้ได้เลย มีประโยชน์เหลือเกิน แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับการเลือกซื้อมันนะ ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ ถ้าเกิดว่าใช้ถ่าน ก็คงต้องเปลืองหน่อยแหละ แต่ถ้าเป็นแบบชาร์ตก็จะไม่เปลือง แต่หมดเร็วกว่าถ่านหน่อย แล้วก็ยังมีเรื่องของแบบแสงอีกนะ มีแบบเป็นสีขาวอย่างเดียว แบบสีเหลืองกับขาวที่ปรับระดับได้ และแบบเป็นสีเลย

Collage Art  คืออะไร

Collage Art คืองานศิลปะอีกหนึ่งแขนงหนึ่งที่มีความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยและต่างประเทศมีการใช้งานนี้เพื่อเป็นสื่อกลางของนักข่าวในสมัยก่อนที่พูดเกี่ยวกับการเมืองต่างๆเพราะต้องใช้ภาพเพื่อสื่อความหมายให้กับคนไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่กระทบต่อใครคนใดคนนึงอย่างจังจึงใช้  collage Art นี้เพื่อแสดงถึง อารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะสื่อเหตุการณ์ต่างๆ

โดยการรวมอยู่ในภาพเดียวกันศิลปะอันนี้มีการทำแล้วมากมายหลายปีแล้วกลับหัวใจของงานชิ้นนี้ก็คือการนำภาพหลายๆภาพมารวมกันให้อยู่ในงานเดียวกันเพื่อสื่อไปทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรมาอยู่ด้วยกันแต่เมื่อนำมาอยู่ด้วยกันแล้วสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีและสื่ออารมณ์ศิลปะใช้ในการถ่ายทอดจินตนาการต่างๆของผู้ที่ต้องการจะสื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งการวาดการเขียนการระบายก็ถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเหมือนกันการทำ collage Art ไม่เพียงแต่ตื่นในสิ่งที่หาภาพได้ยากแล้วยังใช้ทำข่าวเมื่อก่อนนะข่าวในประเทศไทยใช้สิ่งนี้เพื่อสื่อความหมายต่างๆ

ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการนำอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาแปะเข้ากับรถถังหรือทหารต่างๆเพื่อแสดงถึงการยึดอำนาจของประชาชนนั้นไม่มีกฎหมายที่สามารถทำอะไรสิ่งเหล่านี้ได้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกหรือแสดงจุดยืนของสื่ออีกอย่างนึงเพื่อให้คนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นจริงและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีการใช้อย่างหลักหลายตลอดมาจนระยะหลังมีการเลิกใช้ไปโดยสาเหตุหลักที่เลิกใช้ไปคือมีกฎหมายควบคุมสื่อที่ค่อนข้างเบาลงนั้นจึงเปิดช่องให้สื่อได้สามารถทำข่าวอย่างชัดเจน

 

ในปัจจุบันจะเป็นการแสดงอารมณ์ของศิลปินมากกว่า

ในการสิ่งนี้โดยการนำสิ่งของต่างๆมาตัดแปะภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆภาพผู้คนในสมัยก่อนเป็นการเสียดสีทางอ้อมหรือแสดงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งศิลปะชนิดนี้ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งโดยการนำภาพวาดสี มารวมเข้ากับภาพพิมพ์ก็ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในวงการนี้การรวมภาพต่างๆถูกนำไปใช้ในการรวมภาพพิมพ์การแสดงงานของจิตรกรหรือศิลปินการนำไปใช้ปริ้นขายหน่วยงานต่างๆเพื่อเสริมรายได้ให้กับตัวเองหรือแม้แต่จับไปอยู่บนเสื้อผ้า หลายแบรนด์มีการปริ้นสิ่งนี้เข้าไปบนเสื้อยืดเพื่อขายให้กับลูกค้าต่างๆแต่ละกลุ่มหากใช้ภาพจริงก็คงต้องใช้งบประมาณล้านบาทเพื่อจ้างนายแบบนางแบบและต้องใช้ระยะเวลานานในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ

แต่ในการตัดแปะเหล่านี้เราสามารถซื้อภาพจากแพลตฟอร์มออนไลน์ไหนกันมารวมกันได้นำมาตัดและแปะให้เป็นภาพเดียวกันเพื่อสื่อความหมายนำไปจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การปริ้นการทำเป็นโปสการ์ดโปสเตอร์ต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือการพิมพ์ลงบนเสื้อโดยในปัจจุบันมีการทำอย่างแพร่หลาย

สำหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานั้นไม่เคยรู้มาก่อนและเราก้ไม่เคยรู้จากที่ไหนเพราะเรื่องที่เรานั้นจะพูดก็คือเรื่องของ ไดโนเสาร์หลายคนเองก็เคยได้ดูหนังเรื่องไดโนเสาร์มาแล้วทำให้หลายคนก้อยากรู้เรื่องไดโนเสาร์อยู่บางเพราะในหนังนั้นได้มีการทำภาพที่ใหญ่และหน้ากลัวและลักษณะทางกายภาพของมันทำให้หลายคนนั้นต้องตื่นตาตื่นใจในอดีคอย่างไดโนเสาร์และวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจและประหลาดใจ

คนแรกที่ค้นพบไดโนเสาร์ในปี1822 ดร.กิเดียน Gideon Alqernon Mantell

แพทย์ชาวอังกฤษที่กำลังรักษาผู้ป่วยอยู่ ภรรยาของเขาก็ออกไปเดินเล่นรอบๆบ้านเธอก็พบก้อนหินที่มีลักษณะที่คล้ายเคียอยู่ในโรงเก็บเครื่องมือเมื่อ  ดร.แมนเทล เห็นก้อนนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าเป็นฟอสซิลที่มีความสำหรับมากเขาจึงทุ่มเทให้กับการวิจัยฟอสซิลเพื่อศึกษาการดำรงชีวิตของไดโนเสาร์ในที่สุดการมีชีวิตอยู่ของไดโนเสาร์ก็การพิสูจน์ด้วยหลักฐานฟอสซิลไดโนเสาร์ lquaodon ที่ถูกค้นพบโดย ดร.แมนเทลและภรรยา

หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะพิสูจน์การอยู่ของไดโนเสาร์และประวัติศาสตร์โลกจากร่องรอยที่ถูกสะสมอยู่ในชั้นตะกอนดินเมื่อค้นพบร่องรอยตะกอนดินของไดโนเสาร์ถูกทับถมอยู่ในชั้นตะกอนดินพวกเขาจะขุดร่องรอยเหล่านั้นเพื่อนำมาวิจัยการมีอยู่ของไดโนเสาร์ ในปี1917 ได้ค้นพบไดโนเสาร์ทั้งสิ้น650สกุลจากนั้นก็ถูกค้นพบขึ้นอีกประมาณ20สกุลสันนิษฐานในมหายุคนั้นอาจจะมีไดโนเสาร์มากถึง900 1200สกุล

ไดโนเสาร์กินหินเพื่อช่วยย่อย

พืชนั้นมีส่วนประกอบหลักที่ย่อยยากนกซึ่งไม่มีฟันให้บดเคียจึงต้องกลืนลงไปไดโนเสาร์ก็เช่นกันมันย่อยอาหารพวกใบไม้เหนียวๆได้เพราะมันกลืนกรวดที่เรียกว่าGastrolithเข้าไปพอกรวดหมดคมและไม่สามารถบดอาหารได้อีกไดโนเสาร์จะคายกรวดออกมาแล้วกลืนก้อนกรวดเข้าไปใหม่แทนเมื่อพวกมันกินผลไม้กิ่งไม้และใบไม้ก้อนกรวดที่อยู่ในกระเพราะจะกระแทกกันไปมา

จึงช่วยบดอาหารทำให้การย่อยไปได้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในฟอสซิลของไดโนเสาร์นั้นมีกรวดในท้องถึง64ก้อนสำหรับเรื่องราวที่เป็นตำนานยาวนานแบบไดโนเสาร์นั้นอันที่จริงก็ไม่มีใครที่จะบ่งบอกและชี้ชัดได้กว่านี้อีกแล้ว

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อก็เพียงเพราะเราได้ค้นพ้นซากกระดูกของมันนั้นถือว่าเป็นหลัดฐานที่สำคัญที่สามารถยืนยันได้ถึงการมีตัวตนของมันและเป็นการยืนยันได้ว่าในสมัยก่อนมีจริงๆ แต่ทว่าในสมัยนี้เราก็ไม่อาจเห็นได้อีกแล้วและถึงว่าเรื่องราวของมันก็ยังคงน่าศึกษาและหาคำตอบได้อีกนาน